• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

News

8 ພຶດສະພາ, ວັນກາແດງ

Lao Red Cross volunteers are ready to participate in World Red Cross Day celebrations 8 ພຶດສະພາ ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຈະຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກາແດງ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບໃນງານມິດຕິງ ແລະ ບໍລິຈາກເລືອດ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ວຽງຈັນ-ໂຮ່ຈີ່ມິນ ນັບແຕ່ເວລາ 8.30 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ. ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ຈະໄດ້ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານມະນຸດສະທຳໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ແລະ ການເລົ່າປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານກາແດງຈາກອາສາສະໝັກ, ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ, ພ້ອມກັນນັ້ນພາຍໃນງານຍັງມີການບໍລິຈາກເລືອດ. ທ່ານ ເລົາລີ ໄພເພັງຢົວ ປະທານອົງການກາແດງລາວ ຍັງຈະໄດ້ເລົ່າປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານກາແດງຂອງທ່ານໃຫ້ແຂກໄດ້ຮັບຟັງອີກ. “ການເລົ່າປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານກາແດງ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຈະເຂົ້າໃຈດີວ່າອົງການກາແດງລາວແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຮັດຫຍັງ, ທ່ານ ເລົາລີ […]

Reading more →