• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

News

ຜູ້ແທນກາແດງລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ທີ່ ຕວັກກີ. Lao Red Cross Delegation taking part in RCRC 2017 Statutory meetings in Turkey

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກອົງການກາແດງລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ທອງພະຈັນ ສອນນະສິນ, ຮອງປະທານອົງການກາແກງລາວ ແລະ ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກາແດງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະພາຂອງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ05-11 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ ເມືອງອານຕາເລຍ ປະເທດ ຕວັກກີ.ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮວ່ມເອົາ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່(General Assembly) ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດສາກົນ(IFRC) ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງບັນດາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ(RCRC Forum) ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານມະນຸດສະທຳ.ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ21ນີ້ ແມ່ນເວທີສູງສຸດຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ(IFRC) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ2ປີ ຈຸດປະສົງເພື່ອ ກຳນົດ ແລະ ປຶກສາຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງວຽກງານມະນຸດສະທຳ.ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຍົກເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານມະນຸດສະທຳຂອງບັນດາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ.ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ,່ ກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດທັງໝົດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ຊຸດໃໝ່.ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ […]

Reading more →