• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

News

ປະທານອົງການກາແດງລາວຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຜູ້ຕ່າງຫນ້າກາແດງສປຈີນ

ປະທານອົງການກາແດງລາວຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຜູ້ຕ່າງຫນ້າກາແດງສປຈີນ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ທ່ານ ນາງ ໄຮລີມານ ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ອົງການກາແດງ ສປຈີນ, ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ເຮືອງວົງສີ ປະທານອົງການກາແດງລາວ ເພື່ອລາຍງານ ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ເຊື່ອມສານວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-2 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ຂົງເຂດການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງການກາແດງລາວ ແລະ ອົງການກາແດງ ສປຈີນ ກໍ່ຄື ສປຈີນ ໃນອານາຄົດ. ໃນໂອກາດທ່ານເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມ ໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ເຊື່ອມສານວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງມາແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2016-ເດືອນມັງກອນ 2017 ຢູ່ 3 ເມືອງ 9 ບ້ານ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນໜຶ່ງ […]

Reading more →