• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

News

ຖະແຫຼງການ ຂອງທ່ານຄຳຮຸ່ງ ເຮືອງວົງສີປະທານອົງການກາແດງລາວ ກ່ຽວກັບ ວັນທີ 08ພຶດສະພາ ວັນກາແດງສາກົນ

ພວກເຮົາຢ້ອນກັບໄປ ໃນວັນທີ່: 24 ມິຖຸນາ 1859 ທ່ານ​ ອັງ​ຣີ​ດູ​ນັງ HENRY Dunant ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຊາວສວິດເຊີແລນ. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຜ່ານທົ່ງ ໂຊນເຟຣີໂນ (ພາກເໜືອຂອງປະເທດອີຕາລີ) ເພື່ອເຂົ້າເຝົ້າກະສັດນາໂປລີອົງ III .ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນໄດ້ເກີດມີສົງຄາມລະຫວ່າງໂອຕຣິດ ແລະ ຝຣັ່ງຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ມີຄົນບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ 40.000 ຄົນ,ຜູ້ທີ່ບາດເຈັບກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເບິ່ງແຍງແຕ່ຢ່າງໃດ.ຈາກເຫດການທີ່ໜ້າສະເທືອນຂັວນດັ່ງກ່າວ,ສຳລັບທ່ານ ອັງຣີດູຍນັງ ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນສິ່ງຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ,ທ່ານຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ໂບດຢູ່ໃກ້ ເປັນບ່ອນປະຖົມພະຍາບານແລະ​ຈັດ​ການ​ກັບ​ຊາກສົບ,ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຢູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ກັບ​ຄືນປະເທດຂອງຕົນ ແລະ ຂຽນປຶ້ມຫົວໜຶ່ງ​ອອກມີຊື່ວ່າ: ຄວາມຊົງຈຳແຫ່ງເມືອງ ໂຊນເຟຣີໂນ ທ່ານໄດ້ເລົ່າເຫດການທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ສະເໜີ ສອງແນວຄວາມຄິດຄື: ທຸກໆປະເທດຕ້ອງມີອາສາສະໝັກເພື່ອໄປຊ່ວຍເວລາມີຂໍ໊ຂັດແຍ່ງ ແລະ ທຸກໆປະເທດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທະຫານຂອງຕົນແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບກ້າວໄປເຖິງການກໍ່ຕັ້ງຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນຂຶ້ນໃນ 03 ປີ ຕໍ່ມາ​ຄືໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 1863 ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ທ່ານ ອັງ​ຣີ​ດູ​ນັງ HENRY Dunant ເພີ່ນ​ຈຶ່ງ​ກຳ​ນົດ​ເອົາ​ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ ຂອງ​ທຸກໆ​ປີ ເປັນ​ວັນ​ ກາ​ແດງ​ໂລກ  […]

Reading more →