ບໍລິຈາກມື້ນີ້

ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນດີຂຶ້ນໄດ້.
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກວັດຖຸ, ເງິນ ໄດ້ທຸກໆວັນ, ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາການບໍລິຈາກ ຈາກທ່ານ.
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຜ່ານທາງ:
• ບໍລິຈາກໂດຍກົງທີ່ ກອງໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍການກຸສົນ ອົງການກາແດງລາວ ໂທ: (856) 21 253 014
• ບໍລິຈາກໂດຍກົງທີ່ບັນຊີທະນາຄານຂອງອົງການກາແດງລາວ
• ບໍລິຈາກຜ່ານຕູ້ຮັບບໍລິຈາກ ທີ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການກາແດງແຂວງ

ບັນຊີທະນາຄານ
ເງິນກີບ (LAK) ບັນຊີ: 010.11.0000.291192 001
ເງິນບາດ (THB) ບັນຊີ: 010.11.0200 29119 2001
ເງິນໂດລາ (USD) ບັນຊີ: 010.12.0100.47419 2001

ຊື່ບັນຊີ: LAO RED CROSS ທີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ BCEL( Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public)

ບັນຊີ ໜ່ວຍລົດຊ່ວຍເຫຼືອອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ
ເງິນກີບ ບັນຊີ: 010.120.000161850001
ຊື່ບັນຊີ: Lao Red Cross- Ambulance ທີ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ບໍລິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ.

ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກອາຫານແຫ້ງ, ອາຫານກະປ໋ອງ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຜ້າຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ (ທຸກປະເພດຕ້ອງສະພາບຍັງດີ ແລະ ໃຊ້ໄດ້)
ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບການເອື້ອອາທອນຈາກທ່ານ
ການບໍລິຈາກພຽງເລັກນ້ອຍຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຂາດແຄນ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ.