ຜູ້ແທນກາແດງລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ທີ່ ຕວັກກີ. Lao Red Cross Delegation taking part in RCRC 2017 Statutory meetings in Turkey

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກອົງການກາແດງລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ທອງພະຈັນ ສອນນະສິນ, ຮອງປະທານອົງການກາແກງລາວ ແລະ ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກາແດງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະພາຂອງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ05-11 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ ເມືອງອານຕາເລຍ ປະເທດ ຕວັກກີ.ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮວ່ມເອົາ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່(General Assembly) ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດສາກົນ(IFRC) ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງບັນດາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ(RCRC Forum) ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານມະນຸດສະທຳ.ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ21ນີ້ ແມ່ນເວທີສູງສຸດຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ(IFRC) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ2ປີ ຈຸດປະສົງເພື່ອ ກຳນົດ ແລະ ປຶກສາຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງວຽກງານມະນຸດສະທຳ.ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຍົກເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານມະນຸດສະທຳຂອງບັນດາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ.ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ,່ ກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດທັງໝົດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ຊຸດໃໝ່.ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ກວ່າ1,200 ທ່ານ ຈາກ 190 ກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ, ມີ ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ(IFRC), ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ(ICRC)ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອຮ່ວມກັນກຳນົດເປົ້າໝາຍແລະ ປຶກສາໃນຫລາຍຂົງເຂດ.ຂະບວນການກາແດງ ໄດ້ແນ່ໃສ່ປັບປຸງການຮ່ວມມື, ປະສານງານ ແລະ ການຕອບສະໜອງ ບໍ່ສະເພາະໃນເຫດການສຸກເສີນໃນລະດັບກວ້າງ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງສະຖານະການປົກກະຕິ.ນອກນັ້ນ, ໃນກອງຊຸມ ຍັງຈະໄດ້ປັບປຸງທຳມະນູນ ຂອງສະຫະພັນ ເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍນຳໃຊ້ການລົງຄະແນນສຽງແບບອີເລັກໂທນິກ, ລວມເຖິງການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົນໄກການຮ່ວມມື.ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ປືກສາຫາລື ໃນຫລາຍຫົວຂໍ້ ຄື: ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ,ອາສາສະໝັກ,ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກອບກູ້ແລະຟື້ນຟູ ໄພພິບັດ ແລະ ວິກິດການ, ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ,ການເຄົາລົບເຄື່ອງໝາຍ,ການອົບພະຍົບ,ສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ,ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຈິດຕະສັງຄົມແລະ ການສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ.

The Lao Red Cross (LRC) official delegation led by its vice president, Amb. Thongphchanh SONNASINH and a youth delegate will be taking part in the 2017 Statutory Meetings of the International Red Cross and Red Crescent Movement which will be held on November 5 to 11, 2017 in Antalya Turkey.

The event will see the General Assembly of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and Red Cross and Red Crescent (RCRC) Forum discussing relevant humanitarian concerns.

The 21st General Assembly is the supreme body of the IFRC that meets every two years to define and discuss new humanitarian policies, as well as address thematic areas of the National Societies.

The assembly will bring together more than 1,200 delegates, 190 National Societies, IFRC, International Committee of the Red Cross (ICRC), and corporate partners to provide an excellent set of goals and discuss several agenda.

The Movement aims to further improve Movement coordination, cooperation, and response, not only in large-scale emergencies but also in day-to-day situations.

It also amended the IFRC Constitution to modernize its election process by allowing electronic voting as well as strengthening its compliance mechanism.

The attendees will discuss youth development, volunteering, strengthen recovery and resiliency from disasters and crises, protecting healthcare, respecting the emblems, migration, restoring family links, addressing mental health and psychosocial needs, and the promotion of a culture of non-violence and peace.

 

23231157_1021254498016700_7572757145210501664_n